Rek BCA: 2 1 4 0 5 9 4 8 0 9 a/n INDRAWATTY

Shalom. Selamat Datang & Selamat Bergabung Di Web Blog "House Of All Nations". Kami mengundang Bapak, Ibu & Saudara/i yang rindu untuk datang beribadah dan berkumpul bersama pada jadwal kebaktian Kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Bagi anda yang diberkati oleh warta ini, anda bisa membantu kami berupa dana yang dapat anda kirimkan ke rekening kami di atas.

Jumat, 06 Agustus 2010

ORANG KUAT


Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya: "Ia ini agaknya Anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata: "Dengan Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau Iblis mengusir Iblis, iapun terbagi-bagi dan
melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Matius 12:22-29

Dari ayat ini dikatakan orang yang kerasukan setan (rohnya sudah dimasuki oleh orang kuat) membuat ia bisu dan buta. Saat orang kuat itu masuk keseseorang dampaknya tidak sama.
1. Ada yang sakit pada tubuhnya (buta, tuli, sakit panas, gigi sakit, lambung sakit, dll) matius 4:23; 9:35; kisah 4:30; 8:7.

2. Ada yang sakit pada jiwanya (kadang teriak teriak, menangis, tertawa sendiri, marah marah, memukul orang, lari lari telanjang, bunuh diri, masuk dalam api, suka menyiksa diri sendiri dan orang lain). Markus 1:23; 5:2; 7:25; kis 8:7.
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorangpun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Markus 5:2-5

3. masuk dalam roh. Kesakitan tidak terjadi (tidak kelihatan) jika ia menyerahkan seluruh hidupnya (total) menjadi pengikut setan atau menjadi pengantin setan.Biasanya ia seorang dukun, orang pintar atau ia pemimpin agama setan, punya kedikdayaan (piandel).
Kuasa ini memang sengaja dimasukkan melalui tapa, motih, puasa, tidur dikuburan, naruh kembang, pasang jimat, diturunkan, pasang pager, dll.

Tingkat keberadaan setan pada setiap orang tidak sama. Ada sebagai pengikut, atau pengantin (mempelai), atau pemimpin agama setan.
Mempelai atau pengantin bisa seorang pria atau wanita karena setan tidak berjenis kelamin. Hubungan antara setan dan manusia tidak akan menghasilkan keturunan.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya
telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Kejadian 2:24,25

Saat orang menyerahkan dirinya pada kuasa kegelapan maka keturunannya berikutnya akan menjadi milik setan, demikian juga saat kita menyerahkan hidup kita pada Yesus maka keturunan kita akan menjadi milik kepunyaan Allah.
Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. Maleakhi 2:15

Bagaimana kuasa itu tidak masuk dalam hidup kita?
Jangan beri celah atau kesempatan sekeci apapun untuk masuk.
dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis. Efesus 4:27

Apa saja celah kita:
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.
I Korintus 6:9,10

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Efesus 4:31

Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah kubuat dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Galatia 5:19-21

Kalau begitu bagaimana melepaskannya bila sudah masuk?
 Roh jahat tidak suka kepada orang Kristen yang dekat kepada Yesus.
 Melalui pelepasan dan pembimbingan yang berkala.
Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. I Yohanes 4:2,3
Oleh: Ev. Liem Thin Ping

Tidak ada komentar:

Posting Komentar