Rek BCA: 2 1 4 0 5 9 4 8 0 9 a/n INDRAWATTY

Shalom. Selamat Datang & Selamat Bergabung Di Web Blog "House Of All Nations". Kami mengundang Bapak, Ibu & Saudara/i yang rindu untuk datang beribadah dan berkumpul bersama pada jadwal kebaktian Kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Bagi anda yang diberkati oleh warta ini, anda bisa membantu kami berupa dana yang dapat anda kirimkan ke rekening kami di atas.

Sabtu, 06 November 2010

DUA MACAM DASAR


Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera; dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus Efesus 6:13-18 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5:22-23 "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Matius 7:24-27
Dasar I:
Mereka yang mendirikan suatu bangunan dengan dasar Kristus (penopangnya Kristus), mereka yang teguh bersandar dalam Kristus.
Kalau kita mau agar bisa mempunyai dasar teguh dan kokoh dalam Kristus, maka kita harus mempunyai dasar teguh dan kokoh dalam Kristus maka kita harus mempunyai perlengkapan rohani.
Dan agar bangunan kita kuat (iman dalam Kristus kokoh), kita harus mempunyai buah Roh.

Ada sebuah cerita: ada seorang gagap (bicara tidak bisa lancar), Dia ingin bekerja seperti orang-orang biasanya. Maka dia mencari pekerjaan di sebuah toko buku rohani, dan dia di sana diterima dengan syarat dia harus bisa menjual Alkitab. Pertama dia diberi 3 buah Alkitab untuk dijual. Dan dalam waktu 30 menit dia sudah bisa menjualnya.
Kemudian dia diberi 6 buah Alkitab untuk dijual. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, Alkitab itu sudah habis terjual. Yang punya buku rohani ini bingung, kenapa orang tersebut bisa menjualkan dengan begitu cepat.
Kemudian dia diberi 1 lusin Alkitab untuk dijualnya dan juga habis dijualnya begitu cepat. Kemudian yang punya buku rohani itu bertanya, bagaimana caranya ia bisa menjual Alkitab dengan begitu cepat? Orang gagap itu bertanya, setiap rumah yang kuketuk, aku tanyai apakah mau membeli Alkitab ini atau mau aku bacakan Alkitab, akhirnya semuanya membeli Alkitab yang ia jual dari pada menunggu si gagap membacakannya.
Dasar II:
Mereka yang mendirikan suatu bangunan tidak dengan dasar Kristus melainkan dengan keinginan sendiri. Dan mereka mengikuti keinginan duniawi dan keinginan daging (Galatia 5:19-21A). Jadi orang yang mengikuti dasar II akan hancur diterpa badai masalah dan serangan-serangan dari si iblis dan setan serta perkara-perkara duniawi yang menjauhkan kita dari Allah. Oleh: Sdr. Hadi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar