Rek BCA: 2 1 4 0 5 9 4 8 0 9 a/n INDRAWATTY

Shalom. Selamat Datang & Selamat Bergabung Di Web Blog "House Of All Nations". Kami mengundang Bapak, Ibu & Saudara/i yang rindu untuk datang beribadah dan berkumpul bersama pada jadwal kebaktian Kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Bagi anda yang diberkati oleh warta ini, anda bisa membantu kami berupa dana yang dapat anda kirimkan ke rekening kami di atas.

Rabu, 07 Desember 2011

MAHKOTA


"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. . " Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6:19,20
Pada waktu penghakiman Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kepada setiap orang percaya dan telah teruji kesetiannya, sehingga melakukan hal yang baik dan berharga sampai akhir. Mahkota adalah sebuah lambang penghargaan yang tertinggi bagi yang menerimanya. Karena mahkota hanya dipakai oleh Raja atau Pangeran, ahli waris kerajaan. Di sorga mahkota sangat diperlukan.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, Wahyu 4:9-10
disebutkan bahwa setiap waktu penghuni sorga selalu memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus, dan setiap orang yang memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus, mereka akan menaruh mahkota di hadapan atau di bawah kaki Tuhan Yesus, sebagai pengagungan terhadap Tuhan Yesus. Oleh sebab itu perlu sekali setiap orang percaya memperoleh mahkota ketika memasuki sorga.

Ada lima mahkota yang disediakan di sorga :
• Mahkota yang abadi
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 1 Korintus 9:25
Mahkota yang abadi hanya diberikan untuk orang Kristen yang disiplin selama hidupnya. Disiplin dalam segala hal, baik dalam bekerja maupun dalam beribadah kepada Tuhan. Disiplin adalah suatu tindakan yang giat dan selalu mematuhi aturan yang berlaku.
• Mahkota kemegahan atau sukacita
Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau bukan kamu? 1 Tesalonika 2:19
Mahkota kemegahan hanya diberikan bagi orang kristen yang sudah berbuah dan buahnya tetap sampai Tuhan Yesus datang. Buah yang dimaksud adalah buah dari Amanat Agung Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkankan bagi Tuhan. Dan orang yang dimenangkan tersebut imannya kepada Tuhan Yesus tidak berubah sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.
• Mahkota kebenaran
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya. 2 Timotius 4:7-8
Mahkota kebenaran hanya diberikan kepada orang kristen yang percaya dan merindukan kedatangan Tuhan Yesus sekarang, karena telah menyelesaikan pekerjaan-Nya dengan baik. Orang yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan dan mengupayakan agar Injil disampaikan kepada semua bangsa. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali kalau semua orang sudah mendengar Injil.
• Mahkota kemuliaan, yang tidak dapat layu
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5:2-4
Mahkota kemuliaan hanya diberikan kepada orang Kristen yang menggembalakan umat Tuhan dan mengabdikan diri pada pelayanan. Hidup hanya untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Dan setia menggembalakan kawanan domba Allah. Memelihara dan merawat anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan tidak tercerai-berai, tidak terhilang dan hidup aman, damai dan sejahtera.
• Mahkota kehidupan
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2:10
Mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang Kristen yang mau menderita bahkan sampai mati bagi Kristus, demi mempertahankan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah ingkar.

Sudahkah Anda layak untuk menerima salah satu mahkota dari Tuhan, masih ada waktu usahakan untuk menerima mahkota tersebut, mulai dari sekarang
Ada sebuah dongeng tentang seorang pengeran di Timur yang mempunyai anak laki-laki yang senang berfoya-foya. Hal itu sangat memalukan keluarga kerajaan. Si ayah mengingatkannya pada kedudukannya dan menasihati supaya menjadi teladan yang baik. Anak itu menjawab, “Jalan sempit dan lurus terlalu sukar bagiku dan tidak mungkin bagiku untuk merubah cara hidupku.”

Kemudian raja mencari akal. Ia memerintahkan anaknya membawa kulit kerang yang berisi penuh minyak dan berjalan melalui jalan-jalan kota itu. Dua orang perwira mengikutinya dari belakang dengan pedang yang terhunus. Jika ada minyak yang tercecer, ia akan dibunuh seketika. Ketika anak muda itu menyelesaikan tugasnya dengan baik, ayahnya bertanya, “Apa yang kau lihat?”

“Tak ada, kecuali minyak dalam kulit kerang,” jawabnya.
“Apakah pasar besar dan alun-alun tidak menarik perhatianmu?” tanya ayahnya.
“Tidak, aku hanya mengarahkan mata pada minyak. Aku tahu bahwa kalau aku tidak menjaganya terus, aku dapat kehilangan kepalaku,” kata anak itu menjelaskan.

Seseorang yang sudah masuk di dalam perlombaan iman, tidak perlu lagi memandang dunia sekelilingnya sebagai hal yang sangat menarik perhatiannya, karena matanya sudah terpaku pada mahkota surgawi.
Oleh: Ev. Liem Thin Ping

Tidak ada komentar:

Posting Komentar